Tel: 054/59 62 20

Wetgeving


De afstandregels voor tanks zijn wettelijk vastgelegd in functie van de waterinhoud van de tank.
Voor boven– en ondergrondse tanks gelden dezelfde voorwaarden.


 
Bij het vullen van de tank dient de vulslang zich steeds in open lucht te bevinden.
Tanks mogen niet onder een gebouw of constructie geplaatst worden.