Tel: 054/59 62 20

Wetgeving

Flessen worden best buiten gestockeerd of in een goed geventileerde ruimte. Aangezien propaan zwaarder is dan lucht wordt het ten stelligste afgeraden om flessen in een kelder te plaatsen of gedurende de winter te bewaren in een caravan. Om de veiligheid te waarborgen mogen de houders enkel gevuld worden door een erkend vulstation.

Gasflessen dienen altijd staand met de aansluiting naar boven en vastgehecht vervoerd te worden. Let erop dat de kraan volledig dichtgedraaid wordt vooraleer de fles te transporteren.

- Tot 300 liter mag je flessen opslaan zonder enige formaliteit
- Vanaf 300 tot 1000 liter is een melding klasse 3 vereist
- Van 1000 liter tot 10.000 liter volstaat een klasse 2 vergunning
- Boven de 10.000 liter is klasse 1 vergunning vereist